Fokusområde

Försörjning och klimaträttvisa

Act Svenska kyrkan värnar skapelsen och försvarar alla människors rätt till ett värdigt liv. Grundläggande trygghet, jämställdhet och klimaträttvisa är en förutsättning för en hållbar värld.

För en rättvis värld

Rättvisa och hållbara försörjningsmöjligheter

När människor kan arbeta och klara sig på sin inkomst skapas självförtroende och framtidstro. Trots att den globala fattigdomen har minskat de senaste decennierna har effekterna av coronapandemin och Rysslands krig i Ukraina slungat hundratals miljoner människor tillbaka i fattigdom och hunger. 

Act Svenska kyrkan arbetar för rättvisa och hållbara försörjningsmöjligheter för människor som lever i utsatthet, fattigdom och i klimatnödläge. Arbetet genomförs tillsammans med lokala kyrkor och samarbetspartner för att stärka människors egna möjligheter till försörjning. Samtidigt ställer Act Svenska kyrkan krav på makthavare att förverkliga rätten till social trygghet och klimaträttvisa globalt.

 

Hundratals miljoner människor har slungats tillbaka i fattigdom och hunger.

Kvinnor och flickor drabbas hårdast

Kvinnor och flickor drabbas oftast hårdast och riskerar att behöva sluta skolan eller bli bortgifta för att hjälpa sina familjer ekonomiskt. Bristande respekt för mänskliga rättigheter och klimatförändringarnas konsekvenser försvårar situationen ytterligare.

Din är himlen och din är jorden, du har grundlagt världen och allt den rymmer
Psaltaren 89:12

Boktips och fördjupning

Ladda ner

Ett biskopsbrev om klimatet

2014 skrev Svenska kyrkans biskopar ett biskopsbrev om klimatet. 2019 kom en reviderad version med uppdaterade fakta. Biskopsbrevet handlar om vårt ansvar som kristna och kyrka att värna skapelsen.

Hämta PDF här
Workshopmaterial

Klimaträttvisa

År 2021, under klimatkampanjen Act now for Climate Justice, tog Act Svenska kyrkan fram ett workshopmaterial med information, övningar och reflektionsfrågor om klimaträttvisa. Om du vill jobba vidare med klimatfrågan tillsammans eller i grupp finns materialet här. 

Hämta PDF här
Walk and talk

Samtalsfrågor för pilgrimsvandring

En samling reflektioner från människor runt om i världen kring klimatförändringar, tro och engagemang. Använd som utgångspunkt för diskussioner i en grupp eller som inspiration för egen reflektion under en pilgrimsvandring. 

Reflektioner