"Först mat. Sedan allt annat."

AUGUSTINE Lokonyen Pat

Changemaker Sydsudan

Lyssna på Augustine berätta om matsäkerhet

Att trygga matförsörjningen i ett krigsdrabbat land

En kedjereaktion av våldsamma konflikter, torrperioder och isolering, har gjort livet ofattbart svårt för bönderna i södra Sydsudan. Augustine, som själv växt upp här, vet vilka utmaningarna är och gör allt för att möta dem. Dagligen kämpar han för människors rätt att få äta sig mätta.

Foto: Alexander Öhbom

Att säkerställa matsäkerheten i krig och konflikter

Budi County, i södra Sydsudan, har under lång tid plågats av våld och konflikter. Detta har gjort att många jordbrukare är rädda för att överhuvudtaget vandra i väg till sina jordbruksmarker. Och har därmed gått miste om ny kunskap. Augustine Lokonyen Pat jobbar för Act Svenska kyrkans lokala sydsudanesiska partnerorganisation Community Development Support Services, CDSS.

– Min roll är att säkerställa matsäkerhet. Att jordbrukare här omkring har rätt förutsättningar för att kunna producera mat på ett hållbart sätt. Jag reser runt i området och utbildar bönder i nya odlingstekniker och miljömedvetenhet. Vi har kommit en bra bit på vägen, men det finns så mycket mer att göra, säger han.

Det finns så mycket mer att göra
Foto: Alexander Öhbom

Ensidigt odlande

Även om södra Sydsudan vanligtvis är grönt och bördigt så är torrperioder inte ovanliga. Och de får förödande konsekvenser. Eftersom man odlat väldigt ensidigt, med få typer av grödor, går större delen av skörden förlorad när torka, skadedjur eller smittor slår till mot odlingarna. Även om Augustine försöker sprida kunskap för att öka odlingarnas motståndskraft, så är det många som inte velat ta till sig av hans metoder.

– De flesta gör inte som man säger. De har sina traditioner och vanor och börjar ogärna med nya odlingsmetoder, säger Augustine. Men organisationen CDSS har hittat en lösning som fungerar.

Foto: Alexander Öhbom 

En kedjereaktion av hopp

Under de förutsättningar som råder i Sydsudan och Budy County skulle förmodligen många ha gett upp, men inte Augustine.
– Jag älskar mitt jobb. Mat är ett måste, sen kommer allt annat, säger han och nämner flera exempel på framgångar. Bönder lär av varandra och det hela blir till en kedjereaktion som kan gå i många positiva riktningar och resultera i förbättringar även på andra områden. Jordbrukaren Simone kunde exempelvis expandera sin jordbruksverksamhet genom CDSS stöd.

Den ökade inkomsten använde han för att betala för sin dotter Sandes utbildning, vilket i sin tur möjliggjorde att Sande kunde börja jobba för CDSS med att förbättra kvinnors rättigheter. Organisationen jobbar nämligen brett, inte bara med försörjningsfrågor utan även med fredsinsatser och framför allt med att minska olika former av våld mot kvinnor, som tyvärr varit allt för vanligt i området. Med sin inkomst från CDSS har Sande därefter kunnat bidra ännu mer till sin fars och sin familjs försörjning. CDSS och Act Svenska kyrkans insatser i Sydsudan har verkligen gett konkreta resultat, och det gläder Augustine.