Försörjning och klimaträttvisa

Global goals

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål. För att till år 2030 minska ojämlikheter i världen, avskaffa extrem fattigdom, lösa klimatkrisen och främja fred och rättvisa.

Se filmen nedan.

Inom området Försörjning och klimaträttvisa arbetar Act Svenska kyrkan med 3 globala mål.

2 - Ingen hunger

Hungern ökar för första gången på länge på grund av klimatförändringarna och har ytterligare förvärrats av coronapandemin.

Act Svenska kyrkan arbetar för allas rätt till mat samt för en hållbar matproduktion och klimaträttvisa för de samhällen och grupper som drabbas värst.

12 - Hållbar produktion och konsumtion

Act Svenska kyrkan stödjer utbildningar i klimatanpassade jordbruksmetoder och säkerställer jämställda möjligheter för kvinnliga småjordbrukare - bland annat genom spargrupper som gör att kvinnor kan starta och utveckla småföretag.

Act Svenska kyrkan bedriver också påverkan gentemot stora företag för att de ska respektera mänskliga rättigheter i sin produktion. 

13 - Bekämpa klimatförändringarna

De som bidragit minst till klimatförändringarna är de som drabbas mest.

Act Svenska kyrkan arbetar lokalt och globalt för klimaträttvisa genom att påverka beslutsfattare och ge representanter från krisdrabbade samhällen möjlighet att dela sina utmaningar och bidra till rättvisa lösningar.