"Jag vill bidra till ett samhälle med starka kvinnor"

Hanna kamal

Changemaker Egypten

Jag vill bidra till ett samhälle med starka kvinnor

I över trettio år har Hanna Kamal arbetat för Bless, den koptiska ortodoxa kyrkans bistånds- och utvecklingsorganisation i Egypten. Hon ansvarar för åtta center som Bless driver i Kairos slumområden. Bless arbetar främst med kvinnor och barn och är inriktade på utbildning, hälsa och ekonomiskt stöd genom mikrolån.

Att få se andra kvinnor växa.

Hanna Kamal hoppar in i den vita minibussen, precis när den svängt av från motorvägen. Jordtrampade gator tar vid och åsnekärror slåss om plats bland bilar och mopeder. Det är varmt, nästan trettio grader trots att det bara är tidig förmiddag. Vänster här, gestikulerar Hanna till chauffören som inte varit i området tidigare och har svårt att hitta.

- Välkomna till Kairo. Trafiken är kanske lite vildare här än vad ni är vana vid, säger hon när hon vänder sig om från passagerasätet.

Strax därefter ringer Hannas telefon. En medarbetare undrar var vi är och när vi kommer.

- Bless har blivit en del av mig och mitt liv och jag kommer nog fortsätta så länge jag kan och får. Att få vara med och se andra kvinnor växa i självkänsla och mod, jag kan inte tänka mig något viktigare. Som kvinna med möjligheter att påverka har jag ett ansvar för mina systrar, de som inte har fått samma chans.

Drivet att stärka flickors och kvinnors rättigheter.

Hanna har hunnit med flera olika roller under sina år med Bless. Hon började som assistent på Bless huvudkontor där hon skaffade sig mycket kunskap, både om Bless och de utmaningar landet står inför. Det var en bra skola. Numera ansvarar hon för åtta center som Bless driver i Kairos slumområden. Centret vi är på väg till ligger i El-Khosos och startade för drygt ett år sedan. Behoven i området är stora, här lever majoriteten av befolkningen under fattigdomsgränsen och andelen analfabeter är hög.

Kvinnor och flickor är extra utsatta menar Hanna. Deras handlingsutrymme är litet och våldet mot flickor och kvinnor i nära relationer är utbrett. I ett samhälle som utgår från manliga normer och ideal har Hannas drivkraft blivit att stärka flickors och kvinnors rättigheter. Där blir möjligheten till utbildning och egenförsörjning viktiga nycklar.

Stöd genom utbildningar och mikrolån

– Utbildning bygger både människor och samhällen. Kan jag bidra till att fler kvinnor och barn får den chansen, då vill jag göra det.

Bless arbete i El-Khosos vänder sig framförallt till kvinnor och barn och är inriktat på utbildning, hälsa och ekonomiskt stöd genom mikrolån. Idag erbjuder centret flera yrkesutbildningar för kvinnor, bland annat till sömmerska och frisör. För barnen erbjuds extraundervisning och läxhjälp utanför den statliga skolan, som står inför stora utmaningar med överfulla klassrum och små ekonomiska resurser.

–Vi möter ofta människor som saknar identitetshandlingar, som har hamnat utanför systemet och inte har några rättigheter. Om inte verksamheter som Bless fanns skulle de troligtvis inte få någon hjälp alls. Vi kan inte bara stå och se på när vi ser nöden och behoven. Vi behöver hjälpas åt.

Barnen behöver ju sina föräldrar som stöd och goda förebilder. Det hänger ihop.
Hanna

När centret startade gjorde Hanna och hennes kollegor hembesök i området för att berätta om den nystartade verksamheten och stödet de erbjuder. En stor utmaning både då och nu är att motivera människor. Medvetenheten om vilka rättigheter och möjligheter som finns är låg, men det är egentligen inte så konstigt menar Hanna.

– Om du saknar referensramar eller aldrig fått träna på att tänka och känna efter, då är det inte så lätt att veta vad som är viktigt för dig. Därför tränar vi på det också.

Att arbeta parallellt med föräldrar och barn är en förutsättning för att lyckas med arbetet menar Hanna.

foto: Magnus Aronson /Ikon

Om vi inte jobbar med föräldrarna och deras kunskap och medvetenhet kring vikten av utbildning och egenförsörjning, hur ska vi då lyckas med barnen? Barnen behöver ju sina föräldrar som stöd och goda förebilder. Det hänger ihop.

Bless center i El- Khosos har utvecklats till mer än ett center för utbildning och rådgivning. Idag fungerar det lika mycket som en plats för möten och gemenskap.

– Det är fint att se hur familjer hjälper varandra och växer av att dela varandras liv och bördor. Man blir mindre sårbar då.

FÖRSÖRJNING OCH KLIMATRÄTTVISA

MÖT VÅRA CHANGEMAKERS

Människorna som kan den lokala kontexten, som själva driver och skapar förändring. När människor har makten att förändra sina liv och sina samhällen skapas förutsättningar för en rättvis värld. I Act Svenska kyrkans nätverk finns många changemakers, både runt om i världen och hemma i Sverige.