Försörjning och klimaträttvisa

Testa dina kunskaper

Hur många människor i världen har inte tillräckligt med mat?
Hur många barn i världen är undernärda?
Vad beror hungern i världen på?
Hur mycket pengar måste du samla in för att ge tre familjer i Sydsudan frön till grödor som tål nyckfullt väder och ger mat på bordet?
I fokusområdet Försörjning och klimaträttvisa jobbar Act Svenska kyrkan bland annat med dessa globala mål:
År 2015 enades de flesta av världens ledare om ett avtal för att hindra klimatförändringarna. Avtalet fick namn efter staden där mötet för att ta fram avtalet hölls. Vad heter det?