"Pandemin, klimatet och kriget är våra största utmaningar för överlevnad just nu. "

Tewaney Seifesellassie

Changemaker Etiopien

Tewaney driver arbetet

Hungern bland stora delar av världens befolkning har många orsaker och ansikten. Pandemin har förvärrat läget globalt och i Etiopien har den fått ytterligare ett genom det pågående kriget i norr. Vi finns på plats med både humanitära och långsiktiga insatser, och med oss har vi Tewaney. Han som driver arbetet och upplever resultaten.

Intervju med Tewaney

Lär känna Tewaney genom att se videointervjun nedan

Människors kraft att åstadkomma små förändringar ger stora ringar på vattnet
Tewaney

Betydande skillnad

"Alla som besöker det här området kan se en tydlig förändring och hur den ständigt fortsätter. De 88 kvinnor som en gång lärde sig enkel företagsekonomi och fick hjälp med kontakter till flera lokala marknader har gett en så betydande skillnad för så många människors försörjning och liv."

Minnet gör honom stolt, 38-åriga Tewaney Seifesellassie. Det är just människors kraft att åstadkomma små förändringar som ger stora ringar på vattnet. Exempelvis möjligheter att skapa länkar mellan lokala producenter och större marknader och att öka säkerheten på alla plan för medmänniskor i utsatta delar av Etiopien. Att se hur det leder till en positiv förändring driver honom att jobba hårt. 

Vår vision är att utrota hungern och förmå alla människor att få leva värdiga liv i ett rättvist och hållbart samhälle.
Ett särskilt uppdrag

Fokus på fred och säkerhet

Tewaney jobbar som ansvarig för ortodoxa kyrkan i Etiopiens försörjnings- och utvecklingsprogram. Utöver det har han ett särskilt uppdrag med fokus på fred och säkerhet.

I norra Etiopien pågår just nu ett krig. Stridigheter som påverkar en redan allvarligt ansträngd mattillgång och som i kombination med effekter av covid-pandemin och klimatförändringar innebär fullskalig svält i delar av landet. Tewaney arbetar i alla delar av landet och har besökt norra Etiopien där kriget leder till att människor inte kan så och bruka jorden.

Vi räknar med kraftigt minskade eller helt uteblivna skördar i drabbade delar av Tigray och Amara. Många fler människor än de som redan nu svälter kommer drabbas av matbristen och allra värst blir nog läget för de internflyktingar som nu är helt utan de mest basala behoven för sig och sina barn.

Anpassade insatser

Nära 81 procent av befolkningen på landsbygden i Etiopien livnär sig på jordbruk. Det går inte att på något sätt separera matsäkerheten från hur utvecklingen inom jordbruket ser ut. Utarmning av jordar, en brist på kunskap om hållbart jordbruk, klimatförändringar, försämrad ekonomi och marknad under pandemin och krigets effekter riskerar att skapa ett katastrofläge i hela landet.

"Inom vårt program för matsäkerhet anpassar vi insatserna och aktiviteterna utifrån byarnas egna tillgång till naturresurser, geografiska omnejd och kunskapsnivå angående exempelvis ekonomi. Vi arbetar också på flera nivåer genom att stärka självförsörjande bönder i att effektivisera och mer hållbart använda sina egna resurser, komma på nya kreativa lösningar för exempelvis bevattningssystem, samarbeta med större jordbrukskooperativ och lokala marknader. Vi behöver också samverka inom allt detta med lokala myndigheter och redan existerande ramverk för jordbruk och utvecklingsfrågor."

stor del av befolkningen på landsbygden livnär sig av jordbruk

Spännande, livsviktigt och tidskrävande arbete

Tillsammans med ortodoxa kyrkan och andra partnerorganisationer i Etiopien har Act Svenska kyrkan i många år samarbetat för att utveckla nya mer hållbara jordbruksmetoder, minska avskogning och sprida kunskap om nya försörjningsmöjligheter. Arbetet är spännande och livsviktigt men tar lång tid och resultaten riskerar hela tiden att slås undan av yttre krafter som är svåra eller omöjliga att styra över.

Långt färre flickor tvingas hoppa av skolan och vattenburna sjukdomar minskar rejält

Pandemin, klimatet och kriget är våra största utmaningar för överlevnad just nu. När vi ser de resultat som exempelvis de bevattningssystem som vi byggt tillsammans med Act Svenska kyrkan ger. När vi ser att effekterna av vattentillgången har inneburit att långt färre flickor tvingas hoppa av skolan och vattenburna sjukdomar minskar rejält. När vi har lyckats göra över 4000 hektar land brukligt igen efter jordutarmning, då orkar vi fortsätta. Vi måste fortsätta.

kunskap och stöd i att söka finansiering

Tewaney brinner också för att sprida kunskap om hur jordbrukare bättre förvarar och skyddar sina varor. Hans program arbetar med stöd i att söka finansiering till att kunna nå ut med sina produkter och konkurrera på lite större marknader där småproducenter annars lätt slås ut av större, kommersiella företag. Stödet kan användas till att paketera varorna efter skörden på ett sånt sätt att de blir mer hållbara och attraktiva.

– Här i Etiopien beror årligen cirka 30 procent av förlorade skördar på saker som inträffar efter att grödorna skördats, som tillexempel att människor inte har kunskap eller tillgång till det som behövs för att skydda grödorna mot, fukt, djurangrepp eller liknande.

vägen framåt

Tewaney ser många stora utmaningar men han ser också vägen framåt.

– Vi måste fortsätta utveckla forskning kring jordbruksmetoder och teknologi som kan hjälpa oss. Vi behöver fortsätta öka kunskap om hållbarhet och göra småskaliga samhällen mer motståndskraftiga så att utsatthet minskar och matsäkerheten ökar. Människor behöver förnybara källor till energi så att avskogningen upphör och utarmning av jord och betesmarker inte fortsätter.

Tillsammans med krafter som Tewaney arbetar Act Svenska kyrkan vidare för att öka matsäkerheten i världen.

FÖRSÖRJNING OCH KLIMATRÄTTVISA

MÖT VÅRA CHANGEMAKERS

Människorna som kan den lokala kontexten, som själva driver och skapar förändring. När människor har makten att förändra sina liv och sina samhällen skapas förutsättningar för en rättvis värld. I Act Svenska kyrkans nätverk finns många changemakers, både runt om i världen och hemma i Sverige.