Fokusområde

Jämställdhet och hälsa

Alla människor, oavsett kön, sexuell läggning eller könsidentitet, ska kunna leva ett liv i värdighet.

påverkan och ett särskilt ansvar

Lokala aktörer, helt avgörande för vårt arbete

Varje människa har rätt att bestämma över sitt eget liv och sin egen kropp. Ändå utsätts miljontals kvinnor, flickor och hbtqi+-personer för våld och diskriminering på grund av könstillhörighet. Sexuellt våld, tvångsgifte och könsstympning är exempel på övergrepp som drabbar strukturellt utsatta grupper och många nekas exempelvis utbildning och hälsovård. Religiösa aktörer och företrädare har makt och inflytande över vad som anses rätt och fel inom ett samhälle. I många delar av världen står de också för viktiga samhällsfunktioner och sociala trygghetssystem, så som skolor, sjukhus och domstolar. Det innebär unika möjligheter att påverka och ett särskilt ansvar att bidra till positiv förändring.

Varje människa har rätt att bestämma över sitt eget liv och sin egen kropp.

Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.
Galaterbrevet 3:28

Rätten till sin egen kropp

Alla människor har rätt att bestämma över sin kropp och sin sexualitet. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) är centralt för människors överlevnad. Människor skadas och dör utan tillgång till hälsovård, inklusive mödrahälsovård, säkra aborter, preventivmedel, information och kunskap.

Det är kontroversiellt att prata om rättigheter i förhållande till sexualitet och reproduktion i många delar av världen vilket gör att området inte prioriteras av politiker eller människor vid makten. Act Svenska kyrkan vill vara en motvikt till det och arbetar mot förtryck och övergrepp och för mänskliga rättigheter på flera olika nivåer och med olika aktörer.  

Boktips och fördjupning

Visste du att...

Det hebreiska ordet för barmhärtighet är samma som ordet för livmoder. Guds barmhärtighet stavas alltså Guds livmoder. 

Visste du att...

Varken i Bibeln eller i Koranen finns det någon text som talar om kvinnlig omskärelse. Denna sed är grundad i tradition, inte i de heliga skrifterna. 

Visste du att...

Blott en dag är en psalm av Lina Sandell skriven 1865. Ursprungligen lydde en textrad. "Han som har mer än moders hjärta" men efter påtryckningar från kritiker (1875) byttes orden ut mot "han som bär för mig en faders hjärta".

Boktips

Ingrid Le Roux

Memoar av Lisbeth Gustafsson

Ingrid LeRoux är den svenska läkaren som är en av grundarna till Mentormammaprogrammet. I över fyrtio år har hon jobbat i Sydafrikas kåkstäder och även tjänstgjort som Desmond Tutus husläkare.

Tips för lurarna

Podden Tro hopp och fördom

En podcast av bland annat Svenska Kyrkans Unga där unga med olika religiös och kulturell bakgrund pratar om viktiga frågor.

"Tjejer ska få ha på sig vad som helst, men det är läskigt med en hijab?" - om att vara religiös kvinna i Sverige idag

"Sluta vara en säl!" - om normer och att vara normbrytare