"Ixmukané förebygger barnäktenskap"

ALEXANDER MORALES

Changemaker Guatemala

Barnäktenskap är vanligt

I Guatemala slutar hälften av landets flickor skolan före högstadiet och barnäktenskap är vanligt. Varje år rapporteras över 50 000 fall av våld mot flickor och kvinnor, och  mörkertalet är stort. Alex Morales har dedikerat sitt liv åt att bryta skadliga traditioner inom sitt samhälle. Genom kurser om könsroller får ungdomar nya möjligheter i livet.
- Skriv ned vad ni har hört om kön och genus säger Alex och delar ut post-it-lappar till ungdomarna som sitter i en stor halvcirkel med sina pennor redo. De har just startat dagens gruppövningar på kursen om könsroller, som Act Svenska kyrkan stödjer här i Guatemala. Ungdomarna rodnar när Alex pratar om biologiska skillnader mellan en kvinna och en man. Sedan skrattar de högt när han kommer in på skillnaderna i sociala förväntningar.
- Vad förväntas en flicka göra innan hon går till skolan? frågar Alex och ungdomarna svarar att hon ska gå upp tidigt och laga frukost och städa i ordning. Men svaret på vad en pojke ska göra är kort. Han behöver bara klä på sig och gå.

Traditioner som uppmanar unga flickor, från 13-14 år, att ingå äktenskap måste förändras.

Intervju med Alex

Lär känna Alex genom att titta på filmen nedan

Ixmukané har varit pådrivande för ny lag mot barnäktenskap

– Traditioner som uppmanar unga flickor, från 13–14 år, att ingå äktenskap måste förändras. Det finns också traditioner som innebär att en större tyngd läggs på flickor och kvinnor när det gäller uppgifter som att ta hand om hemmet och familjen, konstaterar Alex. Han berättar också att organisationen Ixmukané som Act Svenska kyrkan stödjer har varit pådrivande för den nya lag som nu finns och som förbjuder giftermål innan 18 års ålder. Nästa steg är att medvetandegöra människor om lagen, vilket är ett av de tydligaste målen med verksamheten som han driver.

Alex arbetar i ett av Centralamerikas våldsammaste länder

Guatemala är ett av de våldsammaste länderna i Centralamerika och anmälningarna av våldtäkter och annat genusrelaterat våld fortsätter att öka. Act Svenska kyrkans partner i Guatemala uppger att brott mot kvinnor, liksom brott mot barn, är de mest anmälda brotten med mer än 50 000 fall per år trots underrapportering. I analysen av en tolvårsperiod ökar det sexuella våldet, särskilt när det gäller fall där barn och ungdomar är inblandade. Många flickor gifts bort som barn och behandlas illa inom sitt äktenskap. 

Alex arbetar mot machokulturen

Ungdomarna på Alex kurs får göra olika övningar där de utmanar traditionella könsroller som leder till diskriminering och våld mot flickor och kvinnor. De pratar både om vilka uppgifter som flickor och pojkar förväntas göra samt om vilka egenskaper som de förväntas ha beroende på sitt kön. Exempelvis att pojkar ska vara tuffa och hårda. "Macho!" ropar en av deltagarna. Alex visar en bild med olika personlighetsdrag som asso cieras med flickor och pojkar. På flickornas lista finns ord som söt, lugn, omhändertagande och följsam medan pojkar nas lista består av begreppen aggressiv, ambitiös, självständig och tävlingsinriktad. Ungdomarna får sedan diskutera hur dessa förväntningar påverkar dem.