"Vi arbetar utifrån tro och olika religiösa övertygelser"

Ana Ruth Garcia caramo

Changemaker Honduras

Ett av de farligaste länderna för kvinnor

I genomsnitt mördas en kvinna varje dygn i Honduras. Tonårsgraviditeterna är många, likaså barnäktenskapen. Här jobbar Act Svenska kyrkan med organisationen Ecuménicas för att stärka kvinnors och flickors rättigheter, framför allt genom utbildning. Landet är ett av de farligaste i Latinamerika för kvinnor att leva i. Enbart under 2021 så mördades 365 honduranska kvinnor. Diskrimineringen mot dem är omfattande och deras reproduktiva rättigheter är kraftigt beskurna. Ana Ruth, organisationens grundare och ledare, tvekar inte ett ögonblick innan hon svarar på frågan om vad som är hennes största styrka. 

– Att ifrågasätta allt som inte är tillåtet för flickor och kvinnor att göra, säger hon. 

Intervju med Ana Ruth

Lär känna Ana Ruth genom att titta på intervjun nedan

Använder religiösa argument för kvinnors rättigheter

– Jag fokuserar på kvinnors och flickors rättigheter i mitt arbete, särskilt på deras reproduktiva rättigheter, säger Ana Ruth. 

Ofta används religiösa argument för att begränsa kvinnors rättigheter och för att legitimera manlig dominans. På Ecuménicas gör man tvärtom. 

– Vi arbetar utifrån tro och olika religiösa övertygelser. Det är mycket viktigt eftersom 95 procent av Honduras befolkning ser sig som troende. Vi kan ge dem förklaringar som de kan associera till. I vårt arbete använder vi oss bland annat av bibelord och teologiska berättelser som främjar kvinnors rättigheter. Detta skiljer oss från andra feministorganisationer, säger Ana Ruth. 

 

"Vi använder oss bland annat av bibelord och teologiska berättelser som främjar kvinnors rättigheter"
Ana Ruth Garcia Caramo

Hög andel barnäktenskap

Honduras har näst högst andel ungdomsgraviditeter i Latinamerika. 34 procent av flickorna gifter sig innan de har fyllt 18 år. 

– Situationen är värst på landsbygden. Där ges flickor bort, eller säljs, till äldre män som om de vore kor eller får, suckar Ana Ruth. 

Hunger och fattigdom är drivfjädrar bakom tidiga äktenskap. Under corona-pandemin har de fattiga blivit ännu fattigare. 

– Feminiseringen av fattigdomen har ökat under pandemin. Kvinnor har stannat hemma och tagit hand om barnen. De har fått fler hushållssysslor vilket har hindrat dem från att ha en inkomst, säger Ana Ruth. 

 

34 procent av flickorna i Honduras gifter sig innan de har fyllt 18 år
Act Svenska kyrkan

800 unga flickor blev gravida under pandemin

Liksom i många andra delar av världen infördes karantänsregler i början av pandemin. Många kvinnor var instängda dygnet runt med sina plågoandar. 

– Det resulterade i många nödsamtal om kvinnomisshandel. Under pandemin har även ungdomsgraviditeterna ökat, säger Ana Ruth. 

Enligt Ecuménicas har cirka 800 flickor, i åldrarna tio till fjorton år blivit mödrar sedan pandemin utbröt, enbart i Tegucigalpa. Samtidigt är kvinnors reproduktiva rättigheter kraftigt beskurna. Abort är totalförbjudet, likaså dagen-efter-piller. 

Kringgår förbudet mot sexualundervisning

– Sexualundervisning i skolor är förbjudet i Honduras. Förbudet innefattar vetenskaplig vägledning om sexuell och reproduktiv hälsa, säger Ana Ruth. 

För att kringgå förbudet har Ecuménicas utarbetat metodik och undervisningsmaterial om reproduktiv hälsa för lärare. Man har ett samarbetsavtal med det största lärarfackförbundet i Honduras. 

– Vi ger lärarna utbildning om hur de kan integrera materialet i undervisningen. Vi driver detta projekt i 16 regioner och har fått bra respons. Efter sina mödrar så ser unga pojkar och flickor lärare som deras viktigaste förebilder. Lärare har därmed en viktig roll att fylla genom att inkludera sexuella och reproduktiva rättigheter i undervisningen, säger Ana Ruth. 

Traditioner och machokultur bidrar till våldet mot kvinnor

Där Ecuménicas är verksamma har arbetet börjat bära frukt. Under 2021 hade man möten med olika kyrkor. 

– Vi satt ned och diskuterade med representanter för katolska, protestantiska, metodistiska och lutheranska kyrkor. Det var en stor rundabordsdialog som fokuserade på kvinnors rättigheter, framför allt på våld mot kvinnor. De flesta erkände faktiskt att det traditionella och bokstavliga läsandet av Bibeln hade bidraget till våldet mot kvinnor - och även mot hbtqi-personer. De flesta bad om förlåtelse i sina kyrkors namn, säger Ana Ruth. 

Erkännandet är ett stort steg på vägen. Ecuménicas jobbar också med olika frivilligorganisationer för att bekämpa den utbredda machokulturen som är en starkt bidragande orsak till kvinnors utsatthet. Ana Ruth betonar dock att det även krävs en offentlig politik som garanterar och försvarar kvinnors rättigheter. Honduras har skrivit under alla internationella konventioner för kvinnors rättigheter, men mycket lite har omsatts i praktiken. 

– Historiskt sett har det aldrig funnits några honduranska politiker som har prioriterat kvinnors rättigheter. Och så är det än idag, säger Ana Ruth. 

Ana Ruth's arbete fortsätter

I januari blev Xiomara Castro landets första kvinnliga president. Hon har lovat att jobba för kvinnors reproduktiva rättigheter, men hennes parti har inte tillräckligt med platser i kongressen för att göra lagändringar. En majoritet av konservativa politiker är emot reformer. Oavsett vad som händer på den politiska fronten så kommer Ecuménicas att fortsätta sitt arbete. 

– Om det finns politisk vilja så är det bra, men även om det inte finns det så kommer vi att fortsätta jobba på som tidigare, säger Ana Ruth.