"Flickorna vet om sina rättigheter nu"

EstHer Muhagachi

Changemaker Tanzania

Frågan om kvinnlig könsstympning är känslig i Tanzania.

Kvinnlig könsstympning är en djupt rotad tradition som, liksom alla traditioner, är mycket svår att ändra på. Könsstympning är en olaglig sedvänja som i alla tider har försatt kvinnor och flickor i en livsfarlig situation och orsakar men för livet. Det brutala övergreppet är förbjudet enligt lag, ändå stympas runt 70 procent av flickorna i vissa områden. 

Det kristna rådet och den lutherska kyrkan i Tanzania har engagerat sig helhjärtat i arbetet mot kvinnlig könsstympning. 

Att med hjälp av lokala personer sprida kunskap och påverka på alla nivåer, har varit nyckeln. Dessa personer har brutit tystnaden och vågar fatta modiga beslut. Genom att påverkansarbete drivs på många olika platser i samhället – och av människor själva, blir förändringen effektiv och långsiktig.

Könsstympning är en djupt rotad tradition i Tanzania och inget som går att ändra på i en handvändning. Felaktig information, som att könsstympning skulle skydda barn från att få sjukdomar i underlivet, gör det ännu svårare. I Tanzania samsas så många som 120 olika folkgrupper, alla med sina egna kulturella löften, sedvänjor och syn på världen. 

INTERVJU MED ESTHER

Lär känna Esther genom att se videointervjun nedan

LIVSLÅNGT LIDANDE

Könsstympning ger livslångt lidande. Förutom smärtan, chocken och kränkningen som själva övergreppet innebär, får könsstympning många andra negativa konsekvenser. Kvinnor som stympats kan ha svårt att föda barn och det kan uppstå allvarliga komplikationer i samband med förlossningar. Även skador på urinvägar, inkontinens och svåra smärtor vid samlag är vanligt. Många av effekterna är oåterkalleliga och kan leda till döden. Men de drabbade lider inte bara av fysiska skador, ärren sätter sig även i själen. Depression och låg självkänsla är vanligt hos de drabbade.

ARBETAR I RISKOMRÅDEN

Tanzanias kristna råd (CCT) arbetar tillsammans med Act Svenska kyrkan i riskområden där könsstympning är vanligt förekommande. Beroende på vilket geografiskt område det rör sig om, fokuseras arbetet mot olika ålders- och målgrupper. I exempelvis Singidaområdet stympas uppskattningsvis så många som 70 procent av alla flickor.

När flickorna väl rymmer samarbetar CCT med den katolska kyrkan. De har upprättat så kallade ”safehouses” – säkra hus, där flickorna kan söka skydd. Under tiden som flickorna håller sig borta från byn pratar volontärerna med flickornas familjer och försöker möjliggöra för flickorna att återvända igen.

Flickorna vet om sina rättigheter nu, de vet att de ska rapportera till myndigheterna och leta upp en säker plats.
Esther

KÖNSSTYMPNING OLAGLIGT I TANZANIA

Sedan 2009 är det olagligt med könsstympning i Tanzania. Den som utför könsstympning riskerar 15 år i fängelse och höga böter. Men det är viktigt att komma ihåg att polisen och andra som ansvarar för att upprätthålla lag och ordning i landet, också är en del av samhället och dess värderingar.

Polisen behöver förstå att de har ett ansvar tillika en skyldighet att ingripa. Därför arbetar Tanzanias kristna råd nära polisen och andra representanter från rättssamhället i frågor som rör bland annat genusrättvisa. Kvinnor som har utsatts för könsstympning är i behov av juridisk rådgivning och hjälp.

Jag känner att jag är rätt person på rätt plats för att prata om det här problemet.

När jag skulle gifta mig blev jag hotad med att jag skulle könsstympas.
Esther

KYRKAN GÅR FÖRE

Under de år som Esther arbetat med påverkansfrågor i Tanzania har hon framförallt sett förändrade attityder hos religiösa ledare. Att de i högre grad ser könsstympning som ett allvarligt brott.

Och religiösa ledare är nyckelaktörer när det kommer till att adressera problem runt könsbaserat våld. Både det fysiska, som könsstympning, men även på ett psykologiskt plan – att kvinnor är lika viktiga som männen och ska behandlas med respekt.

Till skillnad från politiker kan religiösa ledare uttala sig utan att riskera att folk vänder sig bort från dem. Kyrkan har ett stort inflytande över människor i Tanzania och spelar en viktig roll i deras liv.