Jämställdhet och hälsa

Global goals

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål. För att till år 2030 minska ojämlikheter i världen, avskaffa extrem fattigdom, lösa klimatkrisen och främja fred och rättvisa.

Inom området Jämställdhet och hälsa arbetar Act Svenska kyrkan med 3 globala mål.

3 - God hälsa och välbefinnande

Människor skadas och dör utan tillgång till hälsovård, inklusive mödrahälsovård, säkra aborter, preventivmedel, information och kunskap.

Act Svenska kyrkan arbetar för allas rätt att bestämma över sin egen kropp.

5 - Jämställdhet

Religiösa aktörer har stort inflytande över normer och traditioner som påverkar jämställdhet.

Act Svenska kyrkan arbetar med att bryta skadliga traditioner exempelvis genom att bidra till utbildning i skolor och kyrkor om flickor och kvinnors rättigheter. 

16 - Fredliga och inkluderande samhällen

Act Svenska kyrkan stöttar ledare i kyrkor och organisationer att agera kraftfullt mot sexualiserat och könsrelaterat våld, och se till att både kvinnor och män får ta plats i samhället.