"En mentormamma dömer inte, hon finns alltid där för familjen och de litar på henne"

Lungile dlamini

Changemaker Eswatini

Mentormammor når utsatta familjer i Eswatini

Lungile Dlamini arbetar som fältkoordinator för mentormammor i Eswatini. Mentormammorna arbetar med att söka upp barnfamiljer i utsatta områden för att utbilda i frågor om hygien, nutrition, vaccination, familjeplanering och rätten till sin egen kropp.

Intervju med Lungile

Lär känna Lungile genom att se videointervjun nedan

Kämpar för sin överlevnad

I de fattigaste bostadsområdena invid industrier och storstäder är unga kvinnor och barn i stor fara. Undernäring, sjukdomar samt skador från våld och övergrepp hotar livet. Många unga mammor är lämnade att ensamma kämpa för sin egen och sina barns överlevnad. Mentormammorna är mammor som själva lever i fattiga områden och får utbildning i att utföra hälsovård och samtalsstöd.

 

Viktigt att bygga förtroende

Mentormammorna har, till skillnad från sjukhusvården, möjlighet att finnas där för varje familj. När de gör hembesök bygger de förtroende med mammor och barn. På så sätt kan de lättare se vad som står i vägen för en god hälsa och stötta familjerna i kampen för att förbättra sin situation. I utsatta bostadsområden kan mentormammornas besök rädda liv!

Lungile tillsammans med sin son, Given, 7 år. Foto: Magnus Aronsson/IKON.

Lungile ansvarar för de särskilt svåra fallen

– För åtta år sedan när jag blivit mamma till min son, sökte jag jobb som mentormamma för att jag ville lära mig mer om att ta hand om honom, berättar Lungile. Genom projektet har jag sedan fått möjlighet att utbilda mig vidare på universitet. I dag ansvarar jag för de särskilt svåra fall som mentormammorna behöver ta vidare till polis, sjukhus eller sociala myndigheter.

80% är hiv-positiva

– Situationen är svår för unga människor som flyttat till städerna för att söka arbete i industrierna. Flickor blir gravida och pojkvännerna, som ibland är lika med förövarna, tar sällan ansvar för sina barn. Tillfälliga partner är en överlevnadsstrategi och med det följer våld, övergrepp och sjukdomar så som hiv. 80 procent av kvinnorna som mentormammorna möter är hiv-positiva. Unga kvinnor blir utnyttjade – ekonomiskt, fysiskt, mentalt och sexuellt. De är ensamma. Grannar flyttar och byts ut hela tiden i de här hyreshusen och det är svårt att anförtro sig till någon som kan vara borta nästa dag.

Lungile leker med Nellie, 6 månader, vid ett hembesök. Foto: Magnus Aronson /Ikon.

Handlar om att lyssna och visa medkänsla

Mentormammorna är de enda som frågar och lyssnar utan att döma. När de gör hembesök bygger de förtroende med mammor och barn, då kan de stötta familjerna att förbättra sin situation. Som mentormamma lärde jag mig att det handlar om att lyssna och visa medkänsla. Med rätt stöttning kan de flesta hitta ett sätt att orka leva vidare, menar Lungile. 

Genom mentormamma- projektet har jag lärt mig att det som behövs är tålamod, kärlek och förståelse. Den som får kärlek kan ge kärlek vidare
Lungile
  • Innehållet i en mentormammas ryggsäck.