"Religiösa ledare har den främsta kraften att motivera människor"

Polly MONDAL

Changemaker Indien

Inspirerad av Jesus

- Föreståndaren sa till mig att precis som Jesus räddade mig som barn, kan jag också hjälpa andra utsatta barn i samhället. Det inspirerar mig till socialt arbete.” Så säger Polly Mondal, som vuxit upp på ett kristet barnhem och sedan utbildat sig inom socialt arbete och jämställdhet. I dag arbetar hon för Act Svenska kyrkans samarbetsorganisation i Indien och driver stora projekt i Kolkatas slumområden.

Intervju med Polly

Lär känna Polly genom att titta på intervjun nedan

Hem för flickor

Mitt i Kolkatas högljudda myller av människor på cyklar, tuk-tuks och diverse motordrivna fordon ligger det inhägnade centret där Polly Mondal har sitt kontor. Centret är som en stilla oas i stadens annars så kaotiska stadsmiljö. Mellan verksamhetsbyggnaderna ligger en grönskande trädgård och i skuggan under stora träd finns både grönsaksodlingar och lekplats. Utöver kontoret finns boenden för hemlösa män och kvinnor, dagcenter för barn i olika åldrar och ett hem för flickor mellan sex och fjorton år. När Polly går ut på gården hörs exalterade rop från flickornas hem. Polly tar sig tid att gå fram och prata med dem. Flickorna bubblar av glädje och pratar i munnen på varandra för att få hälsa.

- Vi har 20 flickor på centret, berättar Polly. Deras hemförhållanden var alltför svåra och vi är glada att kunna ge dem ett bättre liv.

  • Bostadsområdena där Polly driver många av projekten för jämställdhet är mycket utsatta.
  • Flera familjer tvingas bo i temporära tält efter översvämningar och bränder.
  • Flickorna som bor på LWSITs center inne i Kolkata har dans och karate som fritidsaktiviteter.
  • Act Svenska kyrkan stöttar även tjejgrupper där flickor får lära sig om sina rättigheter och särskilt samtala kring rätten att inte bli bortgift som barn.

Skadliga traditioner drabbar de mest utsatta

Indien är ett stort land med en befolkning på över 1,3 miljarder människor. Skillnaderna mellan rika och fattiga är enorma. Det indiska kastsystemet är visserligen förbjudet enligt rådande lag men traditionerna och normerna lever kvar i många områden och vissa politiska partier vill återinföra kastsystemet. Så kallade ”kastlösa” människor i fattigdom diskrimineras på både bostadsmarknad och arbetsmarknad. Miljontals människor hamnar i slumområden, i vissa fall i illegala bostäder byggda av bambupinnar och presenningar. Otrygga bostadsförhållanden, arbetslöshet och matbrist medför dålig hälsa, depression och alkoholism, vilket i sin tur leder till våld i hemmen. Flickors och kvinnors situation i slumområdena är extremt utsatt.

- Även om det har skapats många utvecklingsprogram för kvinnors utveckling och flickors utbildning finns fortfarande många utmaningar i samhället. Framför allt genusrelaterat våld mot kvinnor och flickor. Det finns våldtäkter i samhället och flickor utsätts för tvångsäktenskap och våld i hemmen. Det finns fortfarande kastsystem kvar i delar av det indiska samhället, berättar Polly.

Vid en undersökning bland indiska medborgare om våld mot kvinnor, på frågan om en man får slå en kvinna, höll 62 procent av pojkarna och 53 procent av kvinnorna med om det. Det betyder att det är inbyggt i kulturen.
Polly Mondal

Kamp mot rådande traditioner och könsroller

Verksamheterna för såväl flickorna på barnhemmet, barnen på dagcentret och många aktiviteter och gruppverksamheter ute i slumområdena, handlar till stor del om att utbilda människor om deras rättigheter och stötta dem på vägen till att kunna bli självförsörjande. Polly beskriver det som en kamp mot rådande traditioner och könsroller.

- Maktförhållanden lever kvar i det indiska samhället, samhället är patriarkalt till sin natur och makten tillhör männen och de vill utöva sin makt och kontrollera kvinnors rörelsefrihet, deras inkomster och deras kroppar. Vid en undersökning bland indiska medborgare om våld mot kvinnor, på frågan om en man får slå en kvinna, höll 62 procent av pojkarna och 53 procent av kvinnorna med om det. Det betyder att det är inbyggt i kulturen. På något sätt accepterar de våldet. Men det behöver förändras. Civilsamhället behöver arbeta mer med männen som grupp för att förändra detta och få slut på våldet mot kvinnor.

Kvinnor och flickor stöttar varandra

Polly utför sitt arbete med en drivkraft från sin kristna tro och en sällsynt förmåga att skapa struktur. Hennes sätt att med stadig blick ta sig an varje uppgift inger förtroende och trygghet, vilket behövs i en tillvaro fylld av så enorma behov. Som ansvarig för genusprogrammet i Kolkata har hon bland annat hand om organiseringen av kvinnogrupper.

- Jag känner mig väldigt tillfreds när jag jobbar med kvinnogrupperna. Jag ser dem, vi har samma kön och deras situation är mycket dålig, så det inspirerar mig när jag utbildar dem och pratar om jämställdhet. Vi medvetandegör dem om orättvisa mellan könen, och vi involverar både män och kvinnor, berättar Polly och understryker hur viktigt det är att religiösa ledare också tar sitt ansvar.

- När människor går till ett tempel, en moské eller en kyrka borde de religiösa ledarna tala om de traditioner som påverkar särskilt kvinnor och flickor. De kan motivera! Människor är mer benägna att lyssna till dem än att lyssna till andra i samhället.

Kvinnogrupper ger stort självförtroende

Kvinnogrupperna består av 10-12 kvinnor med en föreningsliknande struktur där ordförande, sekreterare och andra roller väljs bland kvinnorna själva. Gruppledarna får särskilda kurser i ledarskap och alla medlemmar utbildas regelbundet om hälsa, ekonomi, genusrelaterade frågor och andra områden som är viktiga för att klara sig i samhället. Kvinnorna får dessutom hjälp att öppna bankkonton och ta lån för att investera i något som kan ge dem en egen inkomst.

- När jag pratar med kvinnogrupperna ser jag stora leenden i deras ansikten, för de är mer självsäkra än tidigare. Själva säger de: ”Vi brukade utsättas för mycket våld från våra män och från svärfamiljen, men efter att ha gått med i självhjälpsgruppen, känner vi nu till vilka rättigheter som kvinnor ska ha, vi känner till våra lagliga rättigheter och nu kan vi ta tillbaka dem. Vi motsäger oss allt form av våld och vi har skapat ett nytt liv för oss själva”. Och det har gett dem stort självförtroende. Det är framgången i deras liv, säger Polly och ler med hela ansiktet.

Statistiken visar att 1,5 miljoner flickor gifts bort varje år i Indien. Det sägs att vi har flest barnbrudar i världen.
Polly Mondal

Utbildningar om farorna med barnäktenskap

Traditionen med tvångsäktenskap är fortfarande vanligt förekommande i många delar av Indien. Även om många indier i dag gifter sig av kärlek, anses föräldrar fortfarande ansvariga för att godkänna valet av partner. När en flicka blir för gammal finns också en förväntan om att föräldrar ska ordna en make till sin dotter. Till skillnad från många andra länder med tradition av bortgifte, är det i Indien flickans föräldrar som ska betala till den blivande makens familj. Denna sedvänja leder till att döttrar upplevs som en belastning för familjen.

- Jag ser att i Indien är söner mer värda än döttrar. En familj är väldigt glad när en pojke föds, de firar och tycker att det är höjdpunkten för familjen, säger Polly.

- Statistiken visar att 1,5 miljoner flickor gifts bort varje år i Indien. Det sägs att vi har flest barnbrudar i världen. Ändå har det minskat, 2005 var det 47 procent barnbrudar men 2020 var det 23 procent. Men den siffran är också för hög, vi måste minska den!

En flickas kropp är inte redo att bli mamma

Den vanligaste dödsorsaken för flickor mellan 15 och 19 år i världen är att dö i samband med graviditet och förlossning. En flickas kropp är inte redo att bli mamma. Global statistik visar också att barn som föds av barn löper större risker att drabbas av undernäring. Ett steg mot att undvika barnäktenskap är därför kunskapen om dessa hälsorelaterade faror för mammor och barn. Polly berättar att en stor satsning görs för att utbilda föräldrar om farorna med barnäktenskap.

- Vi medvetandegör tonårsflickor och föräldrar. Vi försöker utbilda dem om vilka som är de negativa effekterna som de kommer få möta i livet vid barnäktenskap, berättar Polly.

Även om ett jämställt samhälle ibland känns som en omöjlig vision, så väljer Polly att se det fantastiska i varje möte och varje person som genom hennes omfattande jämställdhetsprojekt får helt nya perspektiv. Hon brinner för sitt jobb och hon skapar långsiktig förändring i sitt samhälle.

- Jag är väldigt glad att engagera mig i socialt arbete och jobba för de fattigaste av de fattiga i samhället, att bygga genusrättvisa i de mest utsatta områdena i Kolkata.

Polly Mondal och hennes son är medlemmar i en liten protestantisk kyrka inne i Kolkata. Polly berättar stolt att sonen spelar gitarr i kyrkans lovsångsband och även fått hålla sin första predikan vid 16 års ålder. Tron är viktig för dem båda.