Fokusområde

Katastrofinsatser

Krig, svält och naturkatastrofer slår sönder miljoner människors tillvaro varje dag. Bakom varje siffra finns en människa. En människa som har rätt till trygghet, stöd och ett värdigt liv.

Resa sig starkare

Bygga upp det som förstörts

De humanitära behoven i världen är enorma och har vuxit i spåren av pandemin och Rysslands krig i Ukraina. Genom lokala partner finns Act Svenska kyrkan redan på plats när katastrofer inträffar och kan snabbt mobilisera resurser där de bäst behövs. För att återuppbygga samhället och stärka förmågan att hantera framtida kriser involveras de människor som själva drabbats. Genom att bidra med sin kunskap och sina styrkor kan människor resa sig starkare efter en katastrof.

Religiösa ledare har en viktig roll i kriser. De har kontakter i samhället, är betrodda och har stor påverkan på normer och värderingar. Act Svenska kyrkan har genom sin identitet som kyrka en unik möjlighet att tillsammans med religiösa ledare från olika religioner snabbt nå ut och börja bygga upp det som förstörts i katastrofen.

Act Svenska kyrkan samarbetar med partner runtom i världen som finns på plats både före, under och efter katastrofen.

KATASTROFINSATSER

Möt våra changemakers

Människorna som kan den lokala kontexten, som själva driver och skapar förändring. När människor har makten att förändra sina liv och sina samhällen skapas förutsättningar för en rättvis värld. I Act Svenska kyrkans nätverk finns många changemakers, både runt om i världen och hemma i Sverige.

Herren är min herde, ingenting skall fattas mig...Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du är med mig, din käpp och din stav gör mig trygg
Psaltaren 23:1-4

Lokalt ägarskap

“Lokalt ägarskap” betyder att de människor som drabbats av katastrofen är de som leder arbetet med att bygga upp sitt samhälle igen.

Resiliens

“Resiliens” betyder motståndskraft och handlar om att stärka ett samhälle så att nya katastrofer inte drabbar dem lika hårt. Det kan till exempel handla om att bygga jordbävningssäkra hus, plantera grödor som är tåligare mot torka och att bekämpa fattigdom.