Anna;

En förebild som förändrar framtiden

Bella tvingades fly under en rebellattack där båda hennes föräldrar dödades. Hon lyckades ta sig till flyktinglägret Kakuma där hon idag är en av Kakumas mest engagerade ungdomsledare. Med sprudlande energi kämpar hon för flickors rätt till sport och fritid.

LIVSVIKTIG FOTBOLL I FLYKTINGLÄGRET KAKUMA

För barn och ungdomar på flykt betyder fotbollen glädje, gemenskap och hopp i en vardag av oro och utsatthet. Act Svenska kyrkan stödjer fritidsaktiviteter för tjejer och killar i flyktingläger över hela världen. Organiserad fritid förenar flyktingar från olika länder, religioner och kulturer.

Ett helt liv i flyktingläger

Över 80 miljoner människor befinner sig på flykt i världen. Många tvingas till ett liv i flyktingläger, där de lever instängda under lång tid. Den desperata tillvaron skapar ofta missnöje, oro och konflikter.

Act Svenska kyrkan stödjer fritidsaktiviteter för tjejer och killar i flyktingläger. För barn och unga på flykt är fotboll så mycket mer än fotboll. Under aktiviteterna lär sig ungdomarna om regler, normer och respekt. En aktiv fritid för flickor leder också till ett mer jämställt samhälle, där alla människor kan delta i aktiviteter och beslut.

Jag pratar med föräldrarna och övertygar dem om att sport är bra för deras döttrar.
Bella Nkurunziza

Regler, normer och respekt

För barn och unga på flykt är fotboll så mycket mer än fotboll. Under aktiviteterna lär sig ungdomarna om regler, normer och respekt. En aktiv fritid för flickor leder också till ett mer jämställt samhälle, där alla människor kan delta i aktiviteter och beslut.

Bella Nkurunziza

Girls mobilizer och fotbollsledare för tjejlag i Kakuma, Kenya

Hur startade ditt engagemang?
– När jag själv började med fotboll fick jag många nya vänner samtidigt som jag lärde mig massor, inte bara om fotboll. Dessa erfarenheter hjälper mig i dag att motivera andra tjejer att bli aktiva och spela fotboll. Det är tydligt för mig att fotboll inte bara är en idrott utan att det också öppnar nya dörrar till att delta i andra aktiviteter.

Vad gör en girls mobilizer?
– En stor del av arbetet handlar om att motverka fördomar. I vissa kulturer är det inte accepterat för tjejer att ha idrottskläder och det är svårt att spela fotboll i en täckande klänning. Att tjejer ska vistas utanför hemmet och delta i aktiviteter i samhället är också kulturellt utmanande. Jag pratar med föräldrarna och övertygar dem om att sport är bra för deras döttrar. Med min bakgrund och uppväxt kan jag vara en förebild. Tjejerna kallar mig för ”Mama Sport”!

Varför är det så viktigt med fotboll?
– Fritidsaktiviteterna gör att folk från olika länder, religioner och kulturer samarbetar. Ungdomarna får lära sig regler och respekt. Genom ett fotbollslag lär de känna varandra, vilket motverkar konflikter och skapar en tryggare tillvaro utan våld. Det ger flickorna mer självförtroende och de vågar delta i aktiviteter och framföra sina åsikter även i andra sammanhang.

När fotbollen blir livsviktig

Fotbollen ger glädje, gemenskap och hopp i en vardag av oro och utsatthet. För barn och unga på flykt är fotboll så mycket mer än fotboll.

KATASTROFINSATSER

Möt våra changemakers

Människorna som kan den lokala kontexten, som själva driver och skapar förändring. När människor har makten att förändra sina liv och sina samhällen skapas förutsättningar för en rättvis värld. I Act Svenska kyrkans nätverk finns många changemakers, både runt om i världen och hemma i Sverige.