Katastrofinsatser

Global goals

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål. För att till år 2030 minska ojämlikheter i världen, avskaffa extrem fattigdom, lösa klimatkrisen och främja fred och rättvisa.

Se filmen nedan.

Inom området Katastrofinsatser arbetar Act Svenska kyrkan med 3 globala mål.

1 - Ingen fattigdom

Genom att minska fattigdomen i världen kan vi tillsammans bygga motståndskraft mot nya katastrofer.

Act Svenska kyrkan stöttar människor som drabbats av en katastrof med både akuta och långsiktiga behov.  

3 - God hälsa

Efter en katastrof bär många människor på traumatiska minnen och upplevelser.

Act Svenska kyrkan stöttar därför aktiviteter som ger möjlighet att bearbeta dessa och gå vidare, som fritidsaktiviteter för barn och unga.

5 - Jämställdhet

Kvinnor och flickor drabbas extra hårt av kriser och katastrofer.

Act Svenska kyrkan stöttar flickor och kvinnor i krissituationer så att de får tillgång till utbildning om sina rättigheter, möjlighet att delta i fritidsaktiviteter, hygienprodukter och rätt sorts vård.