Katastrofinsatser

Testa dina kunskaper

Hur många människor var på flykt 2019 i jämförelse med tio år tidigare, enligt FN?
Hur många av världens flyktingar finns i låginkomstländer?
Vad betyder ordet ”Resiliens”?
Ge ett exempel på något som gör att människor kan resa sig starkare efter en katastrof:
Vilka av de Globala målen handlade filmen om i det här avsnittet?
Hur många miljoner barn är på flykt i världen?
En anledning till att Act Svenska kyrkan är så snabbt på plats vid en katastrof är för att vi är medlemmar i det globala nätverket ACT Alliansen. Hur många organisationer och kyrkor finns med i alliansen
Varför är religiösa ledare viktiga i en krissituation?
Hur många miljoner människor (ca) är på flykt i världen?