Fokusområde

Tro och lärande

Religion är en förändringskraft som har stor betydelse i människors liv och i samhällsutvecklingen.

 

HUR VI JOBBAR

Lokala aktörer, helt avgörande för vårt arbete

Genom att stödja teologiska utbildningar rustar Act Svenska kyrkan morgondagens ledare i kyrka och samhälle, särskilt kvinnor som länge varit underrepresenterade. I sina studier får deltagarna verktyg att, med sin tro som grund, stå upp mot förtryck och kämpa för mänskliga rättigheter.

Att alltid stå upp för människovärdet är en självklarhet i vår kristna tro. Alla människor är skapade med samma värde och rättigheter och ska ha makt och möjlighet att förändra sina egna liv och samhällen. Därför arbetar Act Svenska kyrkan genom att stödja changemakers – modiga människor som kämpar för demokrati, hållbarhet och rättvisa.

TRO OCH LÄRANDE

MÖT VÅRA CHANGEMAKERS

Människorna som kan den lokala kontexten, som själva driver och skapar förändring. När människor har makten att förändra sina liv och sina samhällen skapas förutsättningar för en rättvis värld. I Act Svenska kyrkans nätverk finns många changemakers, både runt om i världen och hemma i Sverige.

Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt […] Detta befaller jag er: att ni ska älska varandra
Joh 15:16-17

STORT FÖRTROENDE FÖR RELIGÖSA LEDARE

I många länder har människor större förtroende för religiösa ledare än för politiker och myndigheter. Därför är det avgörande att religiösa företrädare tar avstånd från orättvisa normer, värderingar och traditioner. Act Svenska kyrkan har en unik möjlighet att samarbeta med andra religiösa aktörer och förändra förtryckande strukturer, oavsett om de finns inom kyrkan eller i övriga delar av samhället.

Avgörande att religiösa företrädare tar avstånd från orättvisa normer, värderingar och traditioner.
Act Svenska kyrkan.

Positiv förändring

Samtidigt påverkar Act Svenska kyrkan beslutsfattare i Sverige, EU och FN genom att visa på religionens roll som positiv förändringskraft och religiösa organisationers möjligheter att förändra normer och strukturer inom ett samhälle. Det ger lokala kyrkor och organisationer en röst i globala forum att dela med sig av sin kunskap för att skapa hållbar förändring.

UTBYTESPROGRAM FÖR UNGA

UNG I VÄRLDSVIDA KYRKAN

Ung i världsvida kyrkan är ett utbytesprogram för ungdomar inom Svenska kyrkan och kyrkor i  Filippinerna och Tanzania. 

Målet med utbytet är att ge unga människor möjlighet att mötas och dela erfarenheter, reflektera över livet, tron och kyrkans uppdrag i världen. 

Frid åt er alla. Som Fadern har sänt mig sänder jag er
Joh 20:21

Boktips och fördjupning

Dokument och ledarhandledning med frågor

Tillsammans för livet

av Kyrkornas världsråd

Kyrkornas världsråd tog 2013 fram ett nytt missionsdokument som inbjuder oss att samtala och reflektera över hur vi som kyrkor och kristna lever i mission. Hur vi i ord och handling berättar evangeliet, antingen det handlar om Jesus som befriaren eller om ansvaret för skapelsen.

Dokumentet konstaterar att mission inte främst handlar om att öka kyrkornas medlemstal utan om hur kyrkan på olika sätt förkroppsligar Guds frälsning i världen.

Majoriteten kristna lever idag i Asien, Afrika och Latinamerika. Mission är inte längre enbart något som sker från en kontinent till en annan, utan är en angelägenhet för alla kristna överallt. Missionens riktningar finns inom länder och kontinenter och mellan länder och kontinenter.

Hämta PDF här
Boktips

Bibelns kvinnor

av Charlotte Fryklund

Det finns många kvinnor i Bibeln. Vissas röster är starka, men många gånger vet vi inget mer om kvinnan än hennes namn, ofta inte ens det. Här skriver prästen Charlotte Frycklund en typ av brev till de dimhöljda bibliska kvinnorna - och märker hur kvinnorna börjar tala tillbaka.

Boktips

Otålig i hoppet

av Antje Jackelén 

Vi lever i en orolig tid som ställer oss inför stora frågor - som personer, samhälle, mänsklighet och som kyrka. I skuggan av krig och kriser väcks många teologiska frågor. Vad gör vi av ondskan? Hur vet vi att Gud bryr sig? Vad kan vi hoppas på i kristider? Hur är vi kyrka i denna tid?

Lyssna på Antje om boken här

Läsning

Inspiration från Bibeln

Vad är då Guds rike likt? […] Det är som ett senapskorn som en man sätter i sin trädgård. Det växer och blir till ett träd, och himlens fåglar bygger bo bland grenarna. (Luk 13:18-19)

 

Visste du att...

Junia var en kvinnlig apostel som nämns i Romarbrevet 16:7. I den svenska översättningen står det Junias (mansnamn) men originalet tyder tydligt på att det handlar om en kvinna. Junia var ett vanligt kvinnonamn som förekommer ofta i dåtida skrifter men Junias finns inte i någon annan skrift.

Visste du att...

Den enda person i Bibeln som ger Gud ett namn är slavinnan Hagar. Hon ger Gud namnet Seendets Gud.