"Om vi alla kan enas kan vi få se guds rike komma"

AILEEN AQUINO PATACSIL-AGUILAR

Changemaker Filippinerna

Med Kristus som förebild i omsorg och genusrättvisa

Aileen Aquino Patacsil-Aguilar är präst i den oberoende filippinska kyrkan, IFI (Iglesia Filipina Independiente). Hon berättar att ingen har inspirerat henne så mycket som Jesus.

Intervju med Aileen

Lär känna Aileen genom att se videointervjun nedan

Han mötte så mycket orättfärdighet, men fortsatte ändå att visa omsorg, tjäna de svaga, sjuka och utsatta, och även att lyfta och stärka kvinnor.
Aileen.

Aileens väg till präst

Att få arbeta i kyrkan var en barndomsdröm för Aileen. Hennes föräldrar var väldigt engagerade i den lokala församlingen och hon minns bland annat att hennes mamma brukade tvätta prästens kläder, något som gjorde Aileen nyfiken. 

Det skulle dock ta många år innan Aileen själv började läsa teologi. Trots att IFI-kyrkan ordinerat kvinnliga präster sedan 1996 har det kvinnliga prästerskapet länge varit en kontroversiell fråga. Men efter att biskopen i hennes stift uppmuntrat henne att ta steget vidare, valde hon att prästvigas 2018.

–  Jag har mött mycket diskriminering som kvinnlig präst och ibland gör det mig väldigt ledsen. Vi har båda läst vid samma teologiska seminarium, haft samma slut-examinationer och vi tillber båda samma Gud, säger Aileen, som har svårt att förstå varför män och kvinnor behandlas så olika.

attitydförändring

Synen på kvinnliga präster har förändrats

Aileen menar dock att det skett en långsam attitydförändring de sista åren och att de allra flesta i kyrkan nu accepterat det kvinnliga prästerskapet och kan se det som något positivt. Själv hanterar hon det motstånd hon möter genom att fokusera ännu tydligare på sitt uppdrag. Hennes tro är en viktig drivkraft och hon har en djup övertygelse om att Gud kallat henne att vara präst.

– Jag är en ganska stark person. Jag sätter mig inte och gråter i ett hörn för jag vet att jag tjänar en Gud som har kallat mig att tjäna hans folk, framförallt de marginaliserade och utsatta.

  • Aileen och hennes kollega framför bilen med texten Jesus cares.
    Aileen och hennes kollega.
  • Demonstrationståg för mänskliga rättigheter.
  • Aileen är präst i Filippinerna.

Ett i kristus

Aileen menar att det egentligen är ganska ointressant om kyrkans ledare är kvinnor eller män. Det viktiga är hur de tjänar församlingen och samhället. Själv hämtar hon inspiration i bibeln och det är särskilt en vers i Galaterbrevet som blivit extra viktig för henne. Hon citerar den ofta för att peka på vikten av jämlikhet och enhet i Guds rike:

Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.
(Gal 3:28)

Det är också den enheten och friheten i Kristus som hon uppskattar med IFI-kyrkans inriktning. Det är på många sätt en gränsöverskridande och inkluderande kyrka, inte bara i frågor som gäller genusrättvisa, men som också syns tydligt i deras aktiva samhällsengagemang.

kyrkan har en viktig roll att spela som ”profetisk röst” i samhället
Aileen.

En kyrka för de utsatta

I Filippinerna lever nästan hälften av befolkningen i fattigdom och situationen för de mänskliga rättigheterna är allvarlig. Utomrättsliga avrättningar, försvinnanden, hot och våld är vanligt förekommande och IFI-kyrkan arbetar tillsammans med de mest utsatta i landet för att alla människors lika rättigheter ska respekteras.


– Kyrkans uppdrag är att stärka de som är värnlösa, så att de kan stå upp och försvara sig mot de orättvisor som de möter, säger Aileen.

Ber och arbetar för en bättre värld

Tillsammans med Act Svenska kyrkans nätverk av partner på Filippinerna satsar IFI-kyrkan särskilt på att stärka barns rättigheter och bekämpa den sexuella nätexploateringen, något som också ökat särskilt mycket under det pandemi-år när alla filippinska barn hållits instängda. Men
IFI-kyrkan driver också ett flertal andra program för att stärka människors rättigheter; rätten att organisera sig, rätten till fred, hälsa och utbildning osv.


– Min bön är vi alla ska få leva i en trygg värld, utan orättvisor och lidande. Om vi alla kan hjälpas åt och enas kan vi få se Guds rike komma, där ingen lider, ingen är hungrig, där vi alla har ett hem och där ingen känner sig diskriminerad, menar Aileen.

Min bön är att alla ska få leva i en trygg värld.
Aileen
Den oberoende filippinska IFI-kyrkan

en kyrka av och för de fattiga

Den oberoende filippinska IFI-kyrkan (Iglesia Filipina Independiente) har ett brett rättighetsbaserat arbete och beskriver sig som en kyrka av och för de fattiga.

Med sina rötter i fackföreningsrörelsen arbetar de tillsammans med de mest utsatta i landet för alla människors lika rättigheter. Genus-frågor, LGBTQ-personers, kvinnors och barns rättigheter har varit viktiga frågor de senaste åren och 2019 fick IFI-kyrkan sin första kvinnliga biskop. 

Tillsammans med Act Svenska kyrkan har IFI-kyrkan också inlett ett samarbete mellan sekulära och trosbaserade organisationer för att bekämpa den nätbaserade sexuella exploateringen av barn, som ökat dramatiskt under pandemin. 

TRO OCH LÄRANDE

MÖT VÅRA CHANGEMAKERS

Människorna som kan den lokala kontexten, som själva driver och skapar förändring. När människor har makten att förändra sina liv och sina samhällen skapas förutsättningar för en rättvis värld. I Act Svenska kyrkans nätverk finns många changemakers, både runt om i världen och hemma i Sverige.

TRO OCH LÄRANDE

TRE GLOBALA MÅL

lär dig mer
HÄR FINNS VÅRA

Changemakers

Till kartan