Tro och lärande

Global goals

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål. För att till år 2030 minska ojämlikheter i världen, avskaffa extrem fattigdom, lösa klimatkrisen och främja fred och rättvisa.

Se filmen nedan.

Inom området Tro och lärande arbetar Act Svenska kyrkan med 3 globala mål.

4 - God utbildning för alla

För att skapa en bättre värld behövs människor som använder sin tro som drivkraft.

Act Svenska kyrkan stödjer teologisk utbildning som främjar kritiskt tänkande och samhällsanalys. Utbildningarna kan vara allt från hela prästutbildningar till fortbildning och workshops för medlemmar och frivilliga i församlingen. På detta sätt får människor med olika roller och uppgifter möjlighet att stärkas i sin tro och sin kamp för sina egna och andras mänskliga rättigheter.

5 - Jämställdhet

Kvinnor har länge varit underrepresenterade som religiösa ledare. Genom att särskilt stötta kvinnors teologiska utbildning bidrar Act Svenska kyrkan bidrar till att normalisera kvinnor i ledarskapspositioner.

Samtidigt leder en teologisk utbildning som lyfter upp ämnen som jämställdhet, diskriminering och skadliga normer till verklig förändring för flickor och kvinnor i och omkring församlingen. Religiösa ledare som öppet pratar om ämnen som anses tabubelagda bryter stigman och påverkar attityder. Det kan handla om frågor som t.ex. mens, könsstympning, flickors utbildning, barnäktenskap eller arvsrätt.

17 - Genomförande och global partnerskap

Trots att över 80% av världens befolkning är religiösa är det sällan detta pratas om i politiken eller globala forum. Religionens roll i människors liv blir ofta förbisedd.

Act Svenska kyrkan påverkar beslutsfattare i Sverige, EU och FN genom att visa på religionens roll som positiv förändringskraft. Tillsammans med internationella nätverk som Act Alliansen, Lutherska Världsförbundet och Kyrkornas Världsråd kan vi visa på den kraft som finns i religiösa rörelser och hur de kan bidra till en hållbar och rättvis utveckling i världen.