"Jag är stolt över att den lutherska kyrkan står för värdighet för alla"

Scarlet BISHARA

Changemaker Palestina

Den första kvinnliga domaren

Scarlet Bishara är den första kvinnliga domaren inom det lutherska religiösa rättsväsendet. Ett förtroendeuppdrag hon utför vid sidan av sin tjänst som juridisk rådgivare inom en statlig myndighet. Hon satsar på att utveckla kyrkans stöd till familjer i kris och att öka medvetenheten om frågorna. Hon skulle också gärna se att andra kyrkosamfund tog efter.

– Jag är stolt över att den lutherska kyrkan visar vägen mot ett samhälle som står för värdighet för alla, trots bakåtsträvande röster i samhället och regeringen. Jag vill sprida framgången vidare. Ingenting är omöjligt, vi kan klara det!

Lutherska kyrkan banar väg för jämställdet

Det beskrivs som en historisk dag, den i februari 2015 när Evangeliska kyrkan i Jordanien och det Heliga landet antog en jämställd familjelagstiftning. Det finns skäl att ta i: Att kvinnor och män är lika inför lagen är inte en självklarhet. För att förstå hur betydelsefullt beslutet var får vi backa bandet så långt tillbaka som till 1850-talet, då ottomanerna gav samtliga trossamfund rätten att sköta medlemmarnas familjeangelägenheter. Äktenskap, arvsrätt, skilsmässa och vårdnad har sedan dess reglerats av religiösa rättssystem i religiösa domstolar.

Nu är lagstiftningen inte längre skev

I likhet med övriga religiösa lagstiftningar var den tidigare lutherska familjelagstiftningen skev. Söner ärvde dubbelt så mycket som döttrar, mannen fick vårdnaden om barnen vid skilsmässa och en kvinnas vittnesmål vägde hälften så tungt som en mans.

– Nu har vi en lagstiftning som överensstämmer med internationella konventioner och mänskliga rättigheter. Den innebär att söners och döttrars laglotter är lika stora, att makar har gemensam vårdnad, gemensamt ansvar försörjningen och att de kan skilja sig. Den ger rättigheter och värdighet till kvinnan.

 

Vad säger bibeln?

Framgången är ett resultat av många års arbete. Någon gång runt 2006 började Scarlet Bishara inom ramen för Lutherska kyrkans kvinnokommitté att hålla föreläsningar om de olika legala systemen i Palestina och om mänskliga rättigheter. Kvinnorna fick upp ögonen för sin egen situation och började ifrågasätta den rådande ordningen: Varför har vi alla dessa problem om det finns lagar och regler? Vad säger Bibeln?

Jag vill sprida framgången vidare. Ingenting är omöjligt, vi kan klara det!
Scarlet Bishara

En stark rädsla inom kyrkan

Kvinnornas frågor skakade om kyrkan. Det fanns en stark rädsla att de drev fram en revolution och att kyrkan skulle skadas. Många uttryckte en oro för att förlora mark: Om även dottern skulle ärva mark skulle den hamna i händerna på andra familjer, det vill säga den ingifte.

– Utmaningarna låg i det patriarkala samhället. Det fanns en fruktan för förändring och att förlora privilegier. Jag vet inte hur många samtal jag haft med män om detta och till slut ställt frågan: Älskar du både dina söner och döttrar? Och då svarar de: “Självklart!”

“Men varför ska då dina döttrar inte ärva?” “Ja, men du vet – marken!”

– Men det har visat sig gå bra, ler Scarlet Bishara. Man ger mark och man får mark.

Kvinnorna drev fram förändringen

Munib Younan, som då var kyrkans biskop, stod på kvinnornas sida och deltog i olika sammankomster för att förklara varför den kristna teologins övertygelse att alla människor är skapade till jämlikar även måste påverka rättsliga beslut som rör familjeangelägenheter.

- Trycket från kvinnokommittén skapade en medvetenhet i vår kyrka. Deras arbete var enastående och utmanade oss alla till en holistisk och inkluderande författning. I slutänden har vi haft konstruktiva diskussioner och tillsammans lärt oss att kyrkans roll är att stödja medlemmarna i att bygga ett familjeliv som är grundat i rättvisa och jämlikhet för både män och kvinnor och pojkar och flickor, säger Munib Younan i en intervju.

–  Det var ett fönster för oss. Att vi hade biskop Younans öra var viktigt, annars kunde frågan ha lagts på hyllan, konstaterar Scarlet Bishara.

TRO OCH LÄRANDE

MÖT VÅRA CHANGEMAKERS

Människorna som kan den lokala kontexten, som själva driver och skapar förändring. När människor har makten att förändra sina liv och sina samhällen skapas förutsättningar för en rättvis värld. I Act Svenska kyrkans nätverk finns många changemakers, både runt om i världen och hemma i Sverige.

TEOLOGI OCH UTVECKLING

TRE GLOBALA MÅL

Global goals